top of page
Sök
  • Skribentens bildMats Paulsen

Spela den kriminella hjärnan – Fika utvecklar hybridspel

Grovt kriminella byter sällan bana och blir laglydiga. Så kallade avhopparprogram, kriminal- och frivårdsystem lyckas inte bryta kriminella tankesätt. Fikaprojektet försöker nu skapa en lekfull metod för att brygga mellan gängkriminella, rätts- och rehabiliteringskedjans aktörer. Ett spel, The Criminal Mind, där alla ser varandras perspektiv.

Men först kort om läget i landet. Hittills i år har 279 människor skjutits. Ungefär en dubbling mot 2021 och en hög nivå med EU-mått mätt. Få av skjutningarna klaras upp. Samtidigt har historiskt många åkt fast för narkotikabrott det senaste året. Ändå växer gängen, trots nya miljarder till polisen, fler tvångsmedel och hårdare straff. Inte ens experterna förstår varför. Brottsförebyggande rådet skriver: ”En rimlig slutsats är att ökningen i Sverige kan handla om en särskild gruppdynamik i den kriminella miljön, där skjutningar utlöser varandra. Varför en sådan dynamik har uppstått just i Sverige är idag till stor del oklart.” Att förstå dynamik och gruppidentiteter är en del av Fikaprojektet. Syftet är att försöka förstå varandra bättre för att kunna brygga mellan slutna grupper (bubblor).

Förakt för "det vita livet" De kriminella är hårt inneslutna i en bubbla med starka identiteter, egna regler och värderingar. De föraktar den "vita världen”, dess regler och värderingar. Vi utanför bubblan förstår å andra sidan inte hur någon kan vara så omoralisk, våldsam och oempatisk.

Efter intervjuer med polisen, socialtjänsten, kriminalvården och ideella organisationer ser vi att inte heller de inbördes förstår varandra. Alla vi träffat säger att den största utmaning de har är att bryta silos för att samarbeta bättre. Brygga mellan silos

Oförmågan att brygga mellan dessa silos gör att de ”tappar” kriminella. Klienter förstår inte vad som pågår och känner sig svikna. De återfaller i brott under tiden de slussas mellan polis, kriminalvård, socialtjänst, avhopparprogram, försök att utbilda sig eller jobba.

Fika utvecklar nu bräd- och appspelet ”The Criminal Mind”. Spelarna kastas mellan knarkets- och brottens värld, familjen, socialen, polisen och kriminalvården. Spelet är ett lekfullt sätt att närma sig en mycket allvarlig situation. Plattform för perspektiv "The Criminal Mind” blir en plattform för att se olika perspektiv. Gängmedlemmarnas lättkränkthet, längtan efter respekt, knark, pengar, tjejer, musik. Straff- och rehabiliteringskedjans olika syn- och arbetssätt. Spelet ska vara så överraskande och roligt att det spelas i skolor, fängelser, på socialkontor och polisstationer. Tesen är att ju fler som förstår ”de andras” identitet och gruppdynamik, desto större chans att bryta kriminella tankesätt.

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page