top of page

Våra lösningar

Samhällstjänst – unga med alla bakgrunder arbetar tillsammans för ett bättre samhälle.

Foto: Lars Joelsson

À propos
Icone1.png
Samhällstjänst

Ett samhällstjänst är en gammal idé som Fikaprojektet vill väcka och utveckla. Tanken är att skapa ett modern variant. Alla unga skulle – tillsammans med alla bakgrunder – få en grundläggande utbildning och sedan välja att arbeta med ett projekt inriktat på att förbättra samhället.

Det kan vara att hjälpa till med integration, läxor, hålla sällskap med äldre, utveckla hållbar ekonomi, alg- eller biodling.  Det som intresserar och engagerar, helt enkelt. 

Liknar obligatorisk värnplikt, men utan

militära element.

Intresse, fallenhet och behov ska styra. Den vetenskapsorienterade kunde välja att arbeta med miljöfrågor, den extroverta med sociala, den sökare med existentiella frågor. Det ska finnas plats för alla.

Det kan också göras i olika former, vissa kanske vill starta egna organisationer, för eller ideellt, andra för att vara volontär inom den offentliga eller civila sektorn.

Vissa kanske vill konsultera, andra för att utföra fysiskt arbete.

Tanken är att få ett stort antal organisationer, från olika sektorer, att hjälpa till genom att vägleda och ge möjligheter för de unga. Det skulle också kunna skapa samverkan mellan sektorer, vilket de flesta kommuner säger sig behöva.

 

Strukturen skulle likna den gamla militärtjänsten, men inte innehålla några militära element och vara obligatorisk inte bara för män utan för alla.  Ett sådant år skulle kunna limma ihop samhället.

Contact

Alla skulle tvingas leva och arbeta med människor från olika bakgrunder och andra områden, med olika intressen och övertygelser.

 

Någon med en privilegierad bakgrund skulle arbeta tillsammans med någon från en mindre privilegierad bakgrund, någon från en stad med någon från en landsbygd, en ateist med en muslim, en aktivist med en spelare, etc.  

Dessutom skulle det givetvis ske med begränsad skärmtid, vilket skulle kunna öka både mental hälsa och drivkraft. Det skulle vara en meningsfull upplevelse för de unga. Arbetslösheten bland unga är högre än på 1920-talet, vilket gör det ännu viktigare att få erfarenhet och att ta reda på vad som är meningsfullt för dig.  

Vidare skulle grundutbildningen ge färdigheter som alla behöver i dagens samhälle, som att hantera komplexitet, ta hand om sig själv och föra samtal med människor som inte liknar sig själv. En idé är att få nyblivna pensionärer, med mycket kunskap, att hjälpa till med mentorskap för de unga, för att övervinna en del generationsklyftor. Att ha den här typen av kraft kan också hjälpa i kristider.

 

Många vill hjälpa till, men strukturerna finns inte alltid där.  

 

Det finns liknande initiativ i andra länder. Tyskland har till exempel sin "Freiwilligendienst" , där du kan välja att engagera dig i frivillig social eller ekologisk tjänst under ett år, eller arbeta utomlands. Europeiska unionen dess europeiska solidaritetskår  , där unga européer kan arbeta hemma eller utomlands med sociala tjänster. Båda är dock frivilliga och kan därför gå miste om att överbrygga klyftor. 

På Fika tycker vi att det vore ännu bättre om vi kunde skapa en obligatorisk tjänst, där alla skulle mötas.

Det skulle kunna bidra till att lösa några av av utmaningarna vi står inför – ökade ekonomiska klyftor, segregation,
klimatförändringar, omsorg om äldre med mera.
 

Idén är under utveckling. Om du vill engagera dig eller har idéer, vänligen hör av dig . 

bottom of page