top of page
DSCF1875.JPG

We develop methods that make it enriching and fun to get together with people who are different from you. 

Better partner, friend and colleague

Better organization without silos
Better society with understanding of others

We develop methods that make it enriching and fun to get together with people who are different from you. 

Better partner, friend and colleague

Better organization without silos
Better society with understanding of others

We develop methods that make it enriching and fun to get together with people who are different from you. 

Vad vi gör

Vi utvecklar metoder som gör det berikande och roligt att möta människor som skiljer sig från dig.

Foto: Lars Joelsson

stock-photo-abstract-empty-modern-concre
À propos
Icone1.png

Vår utgångspunkt
är 
att öka förståelse
genom att lyssna, fråga och dela erfarenheter. 

Med våra metoder kommer du att träna på att se dina egna fördomar, dela dina personliga erfarenheter och kunskaper. Du kommer att växa genom att lära dig hur du lyssnar på olika nivåer och hur du ställer frågor som kan öppna vägar framåt.

 

Tillsammans med ”de andra” kan nya idéer och lösningar bildas. Att träna på det är berikande och roligt.

 

Vi utforskar och försöker implementera dessa metoder tillsammans med människor i företag, skolor, konstvärlden, i stat och kommun. 

Från tid till annan skakas vi alla av komplexa händelser som krig, klimatförändringar, invandring, kriminalitet och ekonomiska orättvisor. Det kan göra oss oroliga, rädda och ibland arga – känslor som är den psykologiska grunden för polarisering. Det behövs lättanvända verktyg som kan motverka att klyftor växer mellan människor.

Att bli bättre på att förstå andra är ett livslångt åtagande.  Att gradvis utveckla sina mänskliga förmågor, bli mer öppen och respektfull, kommer att göra dig till en bättre partner, förälder, kollega och beslutsfattare.
 

I organisationer finns behov av metoder för att bättre förstå andra avdelningar, specialister, kunder, kollegor, generationer, externa intressenter etcetera. Potentialen att dela kunskap är underutnyttjad i och mellan de flesta företag, offentliga organisationer och akademi.

 

Naturligtvis möter vi en del motstånd. Vissa tror att vi är ute efter att förbjuda vissa åsikter. Det är precis tvärt om. Men det finns en  gräns till hur extrema åsikter man ska och kan försöka förstå. Det är upp till var och en att bedöma var den linjen går.
 

Våra metoder handlar inte om att övertyga och ändra någons uppfattning. Det vi ser är att mångsidiga perspektiv kan leda till bättre förståelse, nya idéer och innovationer. 

Vi vill lära av många
och dela med dig

bottom of page